Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: TRAVLRD LLC.

A szolgáltató székhelye: 30 N Gould St, Ste R, 82801 Sheridan, WY, Egyesült Államok

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Adószáma: US 92-0384247

Telefonszáma: +1 (307) 200 2125

A szerződés nyelve: magyar

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozottkérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikuskereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldalon nincs vásárlás.

Töltsd le az applikációt

Hamarosan elérhető a Play Áruházban, és az App Store-ban. Iratkozz fel, hogy értesíthessünk, amint elérhetővé válik.